Almere wil subsidie voor uitvoering Wsw

25 april 2012 05:00

ALMERE - Het Rijk heeft totaal 400 miljoen beschikbaar gesteld voor de herstructurering van de Wet sociale werkvoorziening (Wsw). Almere heeft samen met de andere gemeenten waarvoor Tomingroep werkt een aanvraag gedaan voor een bijdrage.


De herstructurering van de Wsw houdt kort gezegd in dat minder mensen vanaf 2013 gebruik kunnen maken van de Wsw. Als het Rijk daartoe zou besluiten gaat In 2013 de nieuwe Wet werken naar vermogen in. In deze wet worden de Wet werk en bijstand, de Wajong (gedeeltelijk) en de Wet sociale werkvoorziening samengevoegd. In de nieuwe Wet werken naar vermogen is de sociale werkvoorziening er alleen voor mensen die uitsluitend in een beschutte omgeving kunnen werken. Mensen die (gedeeltelijk) gewoon werk kunnen doen moeten op zoek naar een reguliere baan.
Gemeenten, dus ook Almere, moeten kosten maken voor het herstructureren van de uitvoering van de Wsw. Het Rijk heeft in totaal 400 miljoen euro beschikbaar gesteld om gemeenten hierin financieel bij te staan. Het bestuur van de Tomingroep, die bestaat uit Almere en tien gemeenten uit de Gooi- en Vechtstreek, heeft daar in eerste aanzet plannen voor gemaakt. Voordat het deze plannen verder uitwerkt, vraagt het hiervoor een financiële bijdrage aan het Rijk.