Altijd op tijd

03 september 2009 07:00

ALMERE - Het Baken Stad College en Buitenhout College hebben meegewerkt aan een pilotproject om het spijbelen onder leerlingen terug te dringen. Als dank daarvoor bood Martine Visser, wethouder van Onderwijs, op woensdag 26 augustus deze twee scholen een presentje aan in de vorm van een klok. Zo zijn leerlingen straks altijd op tijd.Het terugdringen van verzuim onder leerlingen is één van de maatregelen die moeten zorgen voor minder voortijdig schoolverlaten. Het centrale uitgangspunt is 'Ertoe doen'. De Almeerse jongere moet het gevoel krijgen dat hij/zij ertoe doet, dat het belangrijk is dat hij op school komt, dat hij de begeleiding krijgt die hij nodig heeft en dat hij goed wordt voorbereid op de toekomst door het halen van een startkwalificatie voor de arbeidsmarkt.
Wethouder Martine Visser gaf de twee scholen een klok als symbolisch bedankje. In de klaslokalen van deze scholen hingen eerder geen klokken. En zonder klok kunnen de leerlingen niet zien of ze op tijd in de klas zijn. Daarom heeft elk lokaal van de beide scholen een klok gekregen.