Ambtenaren maken stoep zorgflat sneeuwvrij

14 januari 2010 08:00

TUSSEN DE VAARTEN - Burgemeester Annemarie Jorritsma heeft, samen met medewerkers van de Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling van de gemeente Almere afgelopen donderdag 7 januari de stoepen bij zorgflat Castrovalva aan de Juan Grisstraat (nr. 60-106) sneeuwvrij gemaakt.


De bewoners van de zorgflat ondervinden veel hinder van de sneeuwval en de gladheid van de afgelopen weken. De gemeente Almere werkt aan een stad waar mensen fijn wonen, betrokken zijn bij elkaar en de eigen kracht inzetten voor een ander. Met deze nieuwjaarsactie tonen de medewerkers hun betrokkenheid en hun kracht aan die bewoners die dit goed kunnen gebruiken. De actie is ook een oproep aan alle Almeerders, om met dit weer de stoepen van hun buren die minder goed ter been zijn, schoon te vegen. De laatste weken was er veel kritiek op de burgemeester omdat gesuggereerd wordt dat haar stoepje speciaal door medewerkers van de gemeente wordt schoongemaakt. (Foto: Fred Rotgans).