AP/OPA juicht opkoopverbod voor beleggers op woningmarkt toe

09 juni 2021 14:20

ALMERE – Een aantal grote steden in ons land wil beleggers gaan verbieden om huizen op te kopen voor verhuur. AP/OPA juicht dit initiatief toe en vraagt zich af of Almere hier ook stappen in gaat zetten. De lokale partij heeft hier vragen over gesteld aan het Almeerse college van burgemeester en wethouders.

De steden kunnen wijken aanwijzen waarin beleggers geen goedkope of middeldure panden meer mogen opkopen met het doel die panden te verhuren. Volgens AP/OPA biedt zo'n verbod ook voor Almere kansen om de krapte en de hoge verkoopprijzen op de woningmarkt tegen te gaan. "Dit sluit prima aan bij de ambities van de Woonvisie die de raad op 2 juli 2020 heeft vastgesteld", stelt de fractie. AP/OPA wil van het college weten of Almere zich als achtste stad van Nederland gaat aansluiten bij de andere zeven grootste gemeenten en een plan tot een verbod gaat uitwerken.

Bewoners in de Stedenwijk storen zich ook aan het feit dat investeerders woningen in de buurt opkopen en opsplitsen. Zij hebben hiertegen bezwaar ingediend bij de gemeente Almere.