Archeologische vondsten Overgooi bewaard voor de toekomst

09 juli 2007 08:50

ALMERE - In het noordelijk gedeelte van de tweede fase in de wijk Overgooi (Almere Hout) zijn vorig jaar drie archeologische vindplaatsen aangetroffen.


Het archeologiebeleid en de inmiddels vastgestelde plannen zijn strijdig met elkaar. Wanneer alle drie de archeologische vondsten bewaard moeten blijven, zou dit leiden tot omvangrijke planaanpassingen. Na verder onderzoek naar de consequenties hiervan, heeft het college besloten om de huidige plannen voor de hoofdverkeersstructuur in tact te laten, waarbij de archeologie evenwel gewaarborgd blijft voor toekomstige generaties. De vindplaatsen zullen niet als herkenbaar worden ingericht.
Het stratenverloop in het gebied Overgooi blijft op deze wijze helder en de oriëntatie overzichtelijk. De verharding van de weg zal de archeologie niet verstoren; daarnaast wordt de watergang in de laan omgeleid. Ook de manege kan alsnog efficiënt worden ontsloten.
Het terrein blijft eigendom van de gemeente en er kan niet op worden gebouwd. Op deze manier blijft de historie behouden, met zo min mogelijk verlies van de stedenbouwkundige hoofdstructuur en een beperking van kosten.