Arno Visser over Voorjaarsnota:“Iedereen in de stad zal de gevolgen merken”

04 mei 2011 05:00

ALMERE - 28 miljoen bezuinigen in de periode 2011-2015, dat is de omvangrijke opdracht waar Almere voor staat. De bezuinigingen zijn nodig om in Almere een financieel gezond fundament te leggen voor de lange termijn en om ambities voor de toekomst waar te kunnen blijven maken.Wethouder Arno Visser van financiën, presenteerde tijdens de politieke markt op 28 april de Voorjaarsnota aan de raad. In de Voorjaarsnota doet het college bezuinigingsvoorstellen tot een bedrag van 18,2 miljoen euro. De gemeenteraad heeft bij de Najaarsnota in 2010 al besloten te bezuinigingen tot 6,3 miljoen euro in 2015. Opgeteld komt de totale structurele besparing dus uit op 24,5 miljoen euro. De komende periode wordt onderzocht met welke bezuinigingsmaatregelen 3,5 miljoen euro kan worden gerealiseerd om te komen tot een totaal bedrag van 28 miljoen euro.
Er is op drie manieren onderzocht op welke manier besparingen mogelijk zouden zijn: minder capaciteit met dezelfde resultaten, keuzes maken in takenpakket en serviceniveau en anders organiseren en eigen kracht benutten. Wethouder Visser: “Bij de bezuinigingen kijken we vanzelfsprekend eerst naar onszelf, de eigen organisatie. Maar we moeten eerlijk zijn over het feit dat iedereen in de stad de gevolgen van de voorstellen zal merken. Natuurlijk zijn er pijnlijke ingrepen die sommige groepen of individuen direct zullen raken, versobering zullen we allemaal merken. Maar in totaal is het een evenwichtig pakket verdeeld over alle domeinen.”
Tijdens de politieke markt op donderdag 19 en 26 mei en 9 juni in het stadhuis, wordt de Voorjaarsnota door de gemeenteraad behandeld. Donderdag 16 juni wordt er over besloten.

IN KADER

Het college heeft bezuinigingsvoorstellen gedaan voor:

Het armoedebeleid. Het aantal regelingen voor dezelfde doelgroep terugbrengen.
Het verlagen van de subsidie aan de bibliotheek en de schouwburg met 10 procent.
‘Infrastructurele werken versoberen’ Minder ongelijkvloerse kruisingen tussen snel en langzaam verkeer.
Het onderhoud aan Almeerse sportvelden moet naar beneden bijgesteld worden.
Er is minder subsidie voor evenementen.
Er moet 3 procent bespaard worden op de kosten van de brandweer.
Kosten voor niet-spoedeisende hulpverlening aan derden wordt doorberekend en het aantal realistische oefeningen moet teruggebracht worden.