Arno Visser reageert toch:"In juli krijgen eerste huishoudens plasticbak"

10 februari 2010 08:00

ALMERE - Wethouder Arno Visser van Stedelijk Beheer heeft twee dagen na het verschijnen van het voorpagina-artikel in Almere DEZE WEEK over het aan huis apart inzamelen van kunststof afval een persconferentie belegd over dit onderwerp. Aanvankelijk wilde de wethouder niet ingaan op de vraag wanneer de gemeente Almere - net als de rest van de Nederlandse gemeenten - dit zou gaan regelen. Per 1 januari van dit jaar had dit namelijk al geregeld moeten zijn.


Zoals op de voorpagina van Almere DEZE WEEK van 27 januari te lezen stond, zijn alle gemeenten in Nederland verplicht om hun burgers hun plastic afval apart aan huis af te laten halen. De wethouder wilde niet reageren op de vragen van de redactie waarom het nog niet geregeld was en wanneer het wel van start zou gaan. Op de dag van publicatie volgde vanuit de gemeente een bericht dat de wethouder wel over dit onderwerp wilde praten tijdens een persconferentie op vrijdag 29 januari.
Arno Visser presenteerde die vrijdag de nota 'Mijn afval maakt winst' waarin hij claimt dat Almere binnen een periode van zeven tot tien jaar naar een samenleving zonder afval kan groeien. Visser zet in de nota uiteen hoe Almere in drie fases toewerkt naar "een nieuwe inzamelstructuur", met meer inzamelen aan huis, meer inzet van het Ondergronds Inzamel Depot (OID) en de recyclingperrons.
Visser: " Bij een juiste scheiding van plastic en groente-, fruit- en tuinafval (gft) door de inwoners is een verlaging van de afvalstoffenheffing realistisch." Almeerders zouden hun afval als grondstof moeten gaan zien, en dus als winst in plaats van verlies.

[In kader]

Veranderingen per 1 juli

Almeerders staat een drietal veranderingen te wachten. In fase 1 krijgen inwoners een aparte plastic bak (verplicht) en papierbak(vrijwillig) aangeboden. In fase 2 wordt de huidige duobak vervangen voor een gft-bak en moet het restafval ingeleverd worden bij de OID in de buurt. In fase 3 zet de gemeente extra in op het scheiden van het overgebleven restafval in de OID. Uit dit restafval worden de drankenkartons, de metalen en het puin gefilterd. Het laatste beetje restafval wordt dan verbrand.
Concreet betekent deze nieuwe manier van afvalscheiding en -inzameling dat in juli van dit jaar de eerste huishoudens een plasticbak krijgen en op vrijwillige basis een papiercontainer. Naast de vertrouwde duobak komen er dus twee bakken bij; één voor plastic en één voor papier. De duobak en de plasticbak worden om en om geleegd. De ene week de duobak, de andere week de plasticbak. Uit verschillende proeven blijkt dat dit kan. Bij een juiste scheiding van het plastic raakt de duobak minder gauw vol. De papierbak wordt volgens het reguliere schema opgehaald.