Atenda thuis- en kraamzorg in Almere

08 oktober 2008 07:00

ALMERE - Op de vraag waarom iemand zorg nodig heeft kunnen de antwoorden vaak zeer uiteen lopen. Het kan zijn dat u graag thuis wilt blijven wonen maar dat u, vanwege leeftijd of andere omstandigheden, niet in staat bent uw eigen huishouden draaiende te houden. Atenda biedt thuis- en kraamzorg in Almere.


Mia Detering, vestigingsmanager bij Atenda: "Het kan ook zijn dat u ziek bent, of u heeft een handicap, en u heeft verpleging of verzorging nodig. Verpleging of verzorging die u het liefste thuis wilt ontvangen.
Of u bent bevallen en wilt graag een kraamverzorgster tijdens en na de bevalling.
Wat wel bij iedereen overeenkomt is de wens om goede en passende zorg te mogen ontvangen. Atenda biedt deze zorg. Ongeacht de zorgvraag komen bij Atenda uw wensen op de eerste plaats.
De zorg die Atenda aanbiedt:
- wij geven kraamzorg in Almere, het Gooi en Amsterdam.
- kraamzorg volgens het landelijke protocol.
- huishoudelijke verzorging
- persoonlijke verzorging
- verpleging
- ondersteuning
- zorg aan cliënten met een persoonsgebonden budget (PGB)
- particuliere en AWBZ en WMO-zorg
Atenda kan u doelgericht helpen met- en adviseren over de zorg die u nodig heeft, afgestemd op uw persoonlijke situatie. Atenda hecht er groot belang aan dat u zich, als zorgvrager, in ieder geval thuis moet kunnen blijven voelen.
Daarom zijn onze medewerkers zich er dan ook terdege van bewust dat zij in 'uw' thuissituatie werken en dat uw belang ook ons belang is.
Atenda levert met ruim 70 medewerkers een uitgebreid pakket aan kraam- en thuiszorgdiensten in Noord-Holland-zuid, 't Gooi, Utrecht, Flevoland. De naam - Atenda - staat zowel voor 'verzorgen' als voor 'attent zijn'. Beide begrippen sluiten goed aan op het type zorgverlening dat wij willen bieden: kraam- en thuiszorg, met een persoonlijke benadering, betrouwbaar personeel en respect voor de privacy van cliënten. Wij gaan voor een goede samenwerking!"