B&W Almere positief over toespraak Balkenende 'Bouwhuisdebat':"Schaalsprong Almere als nationaa

31 januari 2010 12:20

ALMERE - Minister-president Jan Peter Balkenende pleit voor het definiëren van een aantal nationale programma's. Daarbij noemt hij het Deltaprogramma en de Schaalsprong Almere als voorbeeld. Tijdens een bijeenkomst van Bouwend Nederland, die afgelopen week in Zoetermeer plaats vond, gaf Balkenende aan dat een stevige(re) regie vanuit centraal niveau - het Rijk - bij deze nationale programma's noodzakelijk is.


Het Almeerse college van Burgemeester en Wethouders onderschrijft deze gedachte. "De drievoudige Schaalsprong - een sprong op ecologisch, infrastructureel en stedelijk gebied - waar het kabinet op 6 november 2009 toe besloot, kán eenvoudigweg niet decentraal worden gemaakt", zegt wethouder Adri Duivesteijn. "Het is, zoals de minister-president terecht aangeeft, een nationale opgave."
De minister-president opende de jubileumeditie van het 'Bouwhuisdebat', een bijeenkomst van Bouwend Nederland. In zijn toespraak gaf hij aan dat het "fantastisch zou zijn als we met een schone lei konden beginnen om planprocedures, besluitvorming en uitvoering op de meest logische, eenvoudige en doelmatige wijze in te richten." Met Randstad Urgent, de commissie Elverding en de Crisis- en herstelwet zijn grote stappen gezet, maar om de dynamiek in het ruimtelijk beleid terug te brengen, is méér nodig. Balkenende pleit voor één omgevingswet op termijn, voor het definiëren van nationale programma's - "denk bijvoorbeeld aan de Schaalsprong Almere" - met een stevige regiefunctie van de rijksoverheid, en een aanpassing van de 'internationale gereedschapskist'.

Grote betekenis

"Deze uitspraak is van grote betekenis voor de voortgang van de plannen van Almere, en betekent dat het besluit dat het kabinet op 6 november genomen heeft, écht is verankerd", reageert Duivesteijn namens het College van B&W. "Als we het hebben over de groei van Almere, dan gaat het om zoveel meer dan het bouwen van woningen, of het realiseren van arbeidsplaatsen. Het gaat óók om een ecologische impuls van het Markermeer- en IJmeer, om het verankeren van het nieuwe land in het oude land, om de realisatie van adequate infrastructuur. De opgave overstijgt niet alleen de gemeentegrenzen, maar ook onze nationale grenzen. Het is dan ook essentieel dat het Rijk het roer - in de woorden van Balkenende - stevig in handen neemt, en tegelijkertijd kijkt hoe nationale ontwikkelingen en internationale regelgeving beter op elkaar kunnen aansluiten."