Baken Trinitas Gymnasium in politieke sferen

24 september 2008 07:00

ALMERE - Leerlingen van Baken Trinitas Gymnasium hebben afgelopen week alvast even geoefend met stemmen. Leerlingen konden campagne voeren op woensdag 17 september, tijdens de grote pauze en een dag later konden leerlingen echt gaan stemmen voor vier plaatsen in de Leerlingenraad.


Tot 10 september had iedere leerling de kans om zich kandidaat te stellen voor één van de vier vrije plaatsen in de Leerlingenraad. Aanmelden kon via een e-mail, waarin de kandidaat zichzelf moest beschrijven en zijn of haar aanmelding moest motiveren. Ook het aanleveren van een powerpoint-dia met 'verkooppunten' van de kandidaat, behoorde tot de voorwaarden van aanmelding.
In totaal hebben zeven leerlingen zich aangemeld als kandidaat voor de Leerlingenraad Verkiezing, vijf eersteklassers en twee leerlingen uit de derde klas.

Campagne voeren

Tijdens de grote pauze afgelopen woensdag kregen de kandidaten één minuut de tijd om zichzelf te presenteren aan medeleerlingen. Ze voerden campagne voor zichzelf. Op het podium in de aula werden hun presentaties op een groot scherm vertoond. Tijdens hun presentie liep de klok terug van een minuut tot nul seconden. Daarna ging de microfoon uit en kwam de volgende kandidaat. Campagne-items van de kandidaten waren onder andere: meer herkansingen, meebeslissen over wat er in de school gebeurt of een pinautomaat in de school.
Een dag later stemden de leerlingen op de kandidaten. Stembiljetten gingen in een officiële stembus en werden na elke pauze geteld. Op een scherm in de aula was het stemgedrag te volgen.