Baken Trinitas Gymnasium overhandigt opbrengst slotfeest aan Parkhuys

05 juli 2007 12:38

ALMERE - Baken Trinitas Gymnasium heeft alle opbrengsten van het slotfeest op woensdag 27 juni gedoneerd aan het Parkhuys. De opbrengst bedroeg 1000 euro, en werd onlangs overhandigd aan Frits van Bakkum van het Parkhuys.


Peter Tolstra, coördinator facilitaire dienst van het Baken Trinitas Gymnasium licht toe hoe de sponsoractie tot stand gekomen is. "Het past heel erg binnen de oecumenische gedachte om de opbrengst van het feest aan een goed doel te geven. Dit toont onze betrokkenheid. Samen met de feestcommissie is bewust gekozen voor een lokaal doel, dat binnen Almere iets betekent. Het Parkhuys is daar een goed voorbeeld van."
In totaal hebben 320 leerlingen een kaartje gekocht voor het slotfeest, dat inclusief verkochte consumpties een totaalbedrag van 1000 euro opleverde.
Het Parkhuys is tevreden met de steun van het Baken. Frits van Bakkum: "Dit is echt boven verwachting, zoveel hadden we niet verwacht. We hebben nog geen concrete plannen voor wat we met het geld gaan doen, maar het is uitermate welkom. Met Parkhuys gaan we aan de gang met de groep jongeren van 16 tot 23 jaar, waar we de nodige aandacht aan willen geven."
Het Baken Trinitas Gymnasium hoopt vaker dergelijke sponsoracties te organiseren. "En we hopen dat er meerdere scholen zijn die dit soort initiatieven tonen, zodat lokale instanties gesteund worden", aldus Tolstra.