Basisschool De Hernhutter sluit de deuren

10 maart 2010 08:00

EILANDENBUURT - Basisschool De Hernhutter aan de Maldivenweg 43 in de Eilandenbuurt sluit na dit schooljaar de deuren. Er zijn veel te weinig leerlingen.


De christelijke basisschool de Hernhutter opende haar deuren in 2005. In de eerste vijf jaar moest de school wettelijk voldoen aan de stichtingsnorm van 270 leerlingen. Omdat de school er niet in is geslaagd deze norm te halen wordt de bekostiging naar verwachting beëindigd door de minister. Het aantal leerlingen van de school is nu vijftig.
De vereniging betreurt het dat zij tot sluiting van de school moet overgaan. Na een hectische start, begon de school juist nu wat op te krabbelen. Al in het tweede jaar van haar bestaan werd de school door de Inspectie van Onderwijs beoordeeld als een school met zeer zwakke kwaliteit. Sindsdien hebben bestuur, directie en team, samen met de ouders, er alles aan gedaan om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. Sinds november 2009 is de school van de lijst van scholen met een zeer zwakke onderwijskwaliteit af. De verwachting was dat een verbetering van de kwaliteit ook zou leiden tot een toename van het aantal inschrijvingen. Helaas mag de school dit niet meer meemaken.

Passende oplossing

De ouders zijn inmiddels op de hoogte gebracht van de sluiting. Er wordt gezocht naar een passende oplossing voor hun kinderen. Daartoe is er reeds met de omliggende scholen contact opgenomen. Gedurende de rest van het schooljaar wordt er ruim de tijd genomen om een soepele overdracht van deze kinderen naar de nieuwe school mogelijk te maken. Met de medewerkers wordt afzonderlijk gesproken over hun toekomst in het onderwijs in Almere. Op het aangereikte baanperspectief reageren de medewerkers positief. Naar verwachting zal het ook lukken hen te ondersteunen bij het vervolgen van hun carrière.