Basisschool De Syncope krijgt Verkeersveiligheidslabel

08 juni 2011 05:00

MUZIEKWIJK – Zebra SEEF overhandigde vorige week het Verkeersveiligheidslabel voor basisschool de Syncope aan wethouder René Peeters. De wethouder bevestigde het label, dat een bekroning is voor de inspanningen van ouders, directie en leerkrachten, vervolgens aan de muur van de school.


Het Verkeersveiligheidslabel is een kwaliteitskeurmerk voor basisscholen en toont aan dat de school in de afgelopen periode hard heeft gewerkt aan de verkeersveiligheid rondom de school. Hierbij zijn de leerkrachten, kinderen en de ouders zeer actief betrokken geweest. Zo is er aandacht besteed aan praktisch en theoretisch verkeersonderwijs, een veilige schoolomgeving en een veilige route tussen school en thuis.
Het label is onderdeel van het gemeentebrede project ‘De verkeersveilige basisschool’. Dit project heeft als doel de (verkeers-)veiligheid rond basisscholen te verbeteren. De scholen werken in het project samen met Veilig Verkeer Nederland, de Fietsersbond, de Schoolbegeleidingsgroep IJsselgroep, Provincie Flevoland, Politie Flevoland en de gemeente Almere.