Belangenvereniging Houdt Haven Groen stopt

28 maart 2012 05:00

ALMERE - Na bijna vijftien jaar heeft Belangenvereniging Houdt Haven Groen woensdag 21 maart tijdens de jaarlijkse ledenvergadering besloten de vereniging op te heffen.


Bij de start van Houdt Haven Groen waren bewonersverenigingen nog niet zo actief als tegenwoordig en was er een breed draagvlak voor een belangenvereniging als Houdt Haven Groen. De rol van bewoners waar het de belangen van hun wijk betreft is in de loop der tijd belangrijk gegroeid, al dan niet in georganiseerde vorm. De rol van de vereniging is dientengevolge veranderd.
Maria Zaal, voorzitter van de vereniging: “Het bestuur heeft de afgelopen jaren een nadrukkelijke rol gespeeld bij een aantal belangrijke dossiers, maar laten Almere Haven nu met een gerust hart achter in de handen van de actieve bewoners. Zij dragen ieder op hun eigen manier bij aan het behoud van het groene karakter van Almere Haven.”
Het bestuur heeft een aantal groene projecten in Almere Haven gekozen waaraan uit het restkapitaal een donatie wordt gegeven.
De website www.almere-haven.net blijft nog tien jaar online, zodat het archief van Houdt Haven Groen te raadplegen is.