Beperkte wijziging in tracé busbaan Olympiakwartier

05 oktober 2009 14:48

OLYMPIAKWARTIER - De gemeente heeft besloten om een beperkte wijziging door te voeren in het gereserveerde tracé van de busbaan in het Olympiakwartier in Almere Poort. Dit tracé is onderdeel van de Oosttangent, die tot doel heeft een snelle en comfortabele busverbinding met Amsterdam tot stand te brengen. Het huidige tracé doorsnijdt een aantal bouwblokken en een belangrijke voetgangersverbinding op het stationsplein. Daarom is er een ander tracé ontwikkeld dat de situatie verbetert. Door de wijziging is het mogelijk om de gebouwen een logische vorm en inhoud te geven en het stationsplein in te richten voor voetgangers.