Beslistermijn subsidieaanvragen naar 26 dagen

17 september 2009 14:26

ALMERE - De beslistermijn voor subsidieaanvragen in de Algemene Subsidieverordening Almere 2008 wordt verlengd. Nu is de uiterste beslistermijn veertien weken na begroting, dit worden er 26. Het college van B en W heeft dit besloten. De reden hiervoor is onder andere dat de begrotingscyclus is gewijzigd, waardoor de begroting eerder in het jaar wordt vastgesteld