Bestemmingsplan 'Almere Hout-Noord' draagt goedkeuring wegCollege stemt in met voorontwerp

09 maart 2011 06:00

ALMERE - Het college van B en W is akkoord gegaan met het voorontwerp van het bestemmingsplan 'Almere Hout-Noord'. Almere Hout-Noord is de eerste wijk in het nieuwe staddeel Almere Hout. Voor deze wijk heeft de raad vorig jaar het ontwikkelingsplan 'Almere Hout-Noord, wijk voor initiatieven' vastgesteld. Het bestemmingsplan waar het college nu mee heeft ingestemd, maakt de realisering van dit ontwikkelingsplan juridisch mogelijk.In het voorontwerp bestemmingsplan 'Almere Hout-Noord' is aangegeven waar het woongebied en waar het bedrijventerrein A6-Park. Daarbij zijn er regels gegeven voor het gebruik en de bebouwing van het gebied. Het voorontwerp bestemmingsplan geeft ook inzicht in de ontsluiting van het gebied en de ligging van de belangrijkste wegen. De ontwikkeling van Hout-Noord zal de komende jaren binnen de kaders van dit bestemmingsplan gestalte krijgen.

Inspraakprocedure

Het voorontwerp bestemmingsplan wordt met ingang van 14 maart tot en met 26 april ter inzage gelegd bij de balie Bouwen en Wonen in het stadhuis en is dan te raadplegen via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl.
Belanghebbenden worden in deze periode van zes weken in de gelegenheid gesteld om een schriftelijke of mondelinge (inspraak)reactie op het voorontwerp te geven. In deze periode wordt op dinsdag 22 maart 2011 van 19.00 tot 22.00 uur een inloopbijeenkomst gehouden in de Burgerzaal van het stadhuis waarbij vertegenwoordigers van de gemeente een toelichting geven op het bestemmingsplan en meer informatie is te krijgen over deze 'wijk voor initiatieven'.