Bestuur van de stad gaat gewoon door

19 maart 2020 00:00

Door Robert Mienstra

ALMERE – De gemeenteraad komt sowieso tot 16 mei niet fysiek bij elkaar. Toch gaat het bestuur van de stad gewoon door. Het college vergadert nog steeds. "Vanuit het ambtelijk apparaat komen zaken, die normaal op de Politieke Markt besproken zouden worden. Dat gaat nu niet", zegt Willem Boutkan, voorzitter van het presidium van de raad. "De raad kan daar wel digitaal haar commentaar op leveren."

Brief

Boutkan als presidiumvoorzitter en burgemeester Franc Weerwind schrijven in een brief aan de raadsleden: 'Het is een gegeven dat de raad op dit moment geen rol heeft in het dagelijks bestuur van de stad. Die taak is wettelijk gegeven aan het college en de burgemeester. Daar wordt nu eerst prioriteit gegeven aan de voortgang van het dagelijks bestuur, gericht op de crisisaanpak.'

Fysiek

De gemeenteraad kan nu geen besluiten nemen. "Dat mag alleen als de raad fysiek bij elkaar komt", zegt Boutkan. "Het ministerie adviseert dat er niet vergaderd hoeft te worden als er geen grote spoed is, als zaken de gemeente geld kosten of schade berokkenen. En…het college mag nu geen onomkeerbare besluiten nemen. Doen ze dat wel, dan kunnen ze daar hoofdelijk aansprakelijk voor zijn."

Floriade

Het college belegt komende week een vergadering in de raadszaal over de Floriade met de fractievoorzitters, wethouders, en met de burgemeester en Boutkan als voorzitter van het presidium. Iedereen zit dan op gepaste afstand van elkaar. Het college wil daar openheid van zaken geven over de Floriade zodat oppositie en coalitie dezelfde informatie hebben. De pers kan daar niet bij zijn want het is een besloten vergadering. "Als het over centen gaat, is het altijd vertrouwelijk", zegt Boutkan. "Maar er worden geen besluiten genomen, het is een bijpraatsessie."

De lezers van deze krant zullen dus moeten wachten op deze informatie.

Winkel

Wat de gemeente nu doet is puur op de winkel passen om te zorgen dat er geen schade voor de gemeente Almere optreedt, stelt Boutkan. "Maar raadsleden en college zitten echt niet op hun handen. Als het vergaderen met video-conferenties goed werkt, kunnen ook zo onderwerpen besproken worden. Maar er kunnen nooit besluiten worden genomen. Dat moet fysiek in de raadszaal. Maar digitale overleggen die wel openbaar mogen, die gebeuren transparant. Al het openbare zal transparant zichtbaar worden, ook voor derden. We zoeken nu naar de manier waarop dat kan."

Spoed

Tot slot staat in de brief: 'Wij houden in nauw overleg met het college in de gaten of er zich een vraag aandient waarover de raad noodzakelijkerwijs terstond moet beslissen. Wanneer zich zo'n situatie voordoet zal in lijn met de gemeentewet een vergadersetting worden gearrangeerd.'

Willem Boutkan, voorzitter van het presidium van de gemeenteraad. (Foto: aangeleverd)

Gerelateerd

Kringloop
Almeerse  Banen