Betere cijfers voor KAF, maar corona gooit roet in het eten

03 november 2020 14:00

Door Marcel Beijer

ALMERE – Kunstlinie Almere Flevoland (KAF) realiseerde in 2019 betere cijfers dan het jaar daarvoor. De bruto marges waren hoger en het exploitatietekort viel met 178.000 euro bijna een ton lager uit dan begroot. Dat blijkt uit het jaarverslag van de schouwburg, waarin al gewaarschuwd wordt voor de gevolgen van de coronacrisis, dit jaar.

Voorstellingen en exposities zijn dit jaar afgelast of verplaatst naar de volgende jaren. 'Aangenomen kan worden dat 2020 een significant slechter resultaat laat zien. Zonder hulp en/of steunmaatregelen is het niet mogelijk om aan onze prestatieafspraken te blijven voldoen én de organisatie naar een kwalitatief hoger niveau te brengen', staat in het jaar verslag. 'Aangezien KAF van groot belang is voor de basisinfrastructuur van Almere en Flevoland ligt het in de lijn der verwachting dat er noodhulp geboden zal worden.' Om die reden verwacht KAF dat de activiteiten in 2021 kunnen worden voortgezet.

210.000 bezoekers

In 2019 trok KAF 210.000 bezoekers met 575 activiteiten, terwijl er was uitgegaan van 170.000 bezoekers met 375 activiteiten. Uit het jaarverslag blijkt dat dit is bereikt door laagdrempeliger te programmeren voor een breed publiek. De gemiddelde bezettingsgraad was 59 procent, 3 procent meer dan in 2018. Het eigen vermogen van de organisatie liep terug. Het weerstandsvermogen zou op 25% moeten liggen. Dat percentage wordt nu niet gehaald en, door de coronacrisis, ook in 2021 niet.

Eilandjes

Deze krant meldde in 2018 al dat er bij een groot deel van het personeel onvrede was over het beleid van de toenmalige directeur Jeroen van der Wiel. Uit het jaarverslag blijkt nu dat er binnen de organisatie een 'cultuur van eilandjes' werd ervaren. 'Er ontbrak een centrale regievoering'. Uit analyses bleek een scheefgroei tussen het aantal vaste medewerkers en de 'flexibele schil'. 'Waar wij voorstaan dat een vitale organisatie een vaste kern heeft van 70%, was er binnen sommige afdelingen spraken van 20% kern en 80% flexibel. In 2019 is hard gewerkt om deze verhouding weer in balans te brengen.' Dat had overigens wel een (lichte) stijging van de personeelskosten tot gevolg.

Veranderingen

Directeur Adriana Strating heeft met het team belangrijke veranderingen in gang gezet, meldt de Raad van Toezicht in het jaarverslag. Dat doet zij voor een salaris van 140.000 euro, iets minder dan haar voorganger Van der Wiel (150.000 euro), maar nog altijd hoger dan dat van burgemeester Weerwind (129.000 euro).

Al met al kijkt KAF dus met tevredenheid terug op 2019 'na het fors tegenvallende resultaat van 2108', maar moet de gevolgen afwachten van de coronacrisis.

De bezetting van de Grote Zaal was gemiddeld 60%. (Foto: Almere DEZE WEEK)