Bewoners bedenken oplossingen voor de wijk Sieradenbuurt werkt aan CO2 neutraal zijn

23 december 2009 08:00

SIERADENBUURT - Wat kunne particulieren zelf doen om de CO2 uitstoot te verminderen? En wat is er mogelijk als het gezamenlijk wordt opgepakt? Deze vragen stonden centraal bij de eerste bijeenkomst die de Stichting Duurzame Wijken organiseerde voor de Sieradenbuurt.


Zo'n vijftig bewoners en belangstellenden waren aanwezig in het natuurbelevingcentrum De Oostvaarders aan de Oostvaardersdijk, waar de kersverse Stichting Duurzame Wijken zichzelf presenteerde."Burgers kunnen zelf verantwoordelijkheid nemen om de CO2 uitstoot te verminderen", stelde initiatiefnemer Robert Hemmen. "Dat is ook de doelstelling van de stichting: we willen een CO2 neutrale en duurzame buurt realiseren met elkaar, in lijn met de Almere Principles en in navolging van bestaande initiatieven, zoals Transition Towns, Great Place to Live en Centre for Human Emergence.'"
Na de presentatie gingen de aanwezigen verdeeld over vier groepen met elkaar in gesprek over mogelijke oplossingen. Een aantal aanwezigen was bijzonder goed thuis is de materie. Zo spraken zij over regenwater hergebruiken of kleine windmolens op de daken van een huis of school. Ook zonnepanelen, LED-lampen en elektrisch vervoer passeerden de revue. Maar ook een idee als: allemaal groene stroom gaan inkopen, en zo als wijk grote kortingen bedingen bij leveranciers.
De vier groepen leverden uiteindelijk een enorme lijst aan onderwerpen en ideeën aan. Deze worden door de organisatie gebundeld en aan alle aanwezigen gemaild. Bewoners de geïnspireerd zijn, is gevraagd aan te geven of ze een actieve rol willen spelen in het project. Met al deze input heeft de Stichting Duurzame Wijken een volgende stap in dit proces gezet.

Duurzame energie

Ten minste dertien bewoners willen actief deelnemen in een van de werkgroepen. Velen van hen gaven aan zich graag meer te willen verdiepen in duurzame energie, met name zonne-energie. Enkele anderen wilden zich vooral toeleggen op sociale verbondenheid in de wijk, wat cruciaal is voor het realiseren van een gezamenlijk doel. Begin januari staat een eerst volgende bijeenkomst gepland met al deze mensen die actief aan de slag willen van de verduurzaming van de Sieradenbuurt.
Voor meer informatie kunnen bewoners uit de Sieradenbuurt mailen naar: info@stichtingduurzamewijken.nl.