Bewoners mogen mandelige grond overdragen aan de gemeente

25 april 2012 05:00

ALMERE - De gemeente kiest in de toekomst alleen nog maar voor mandeligheid als er een duidelijk gemeenschappelijk nut is voor een groep bewoners en er geen publiek belang is. De huidige mandelige gebieden mogen door de eigenaren onder voorwaarden worden overdragen aan de gemeente.


De term ‘mandeligheid’ geldt voor grond waarvan niet de gemeente, maar bewoners gezamenlijk eigenaar zijn. De gemeente koos vroeger regelmatig voor uitgifte in mandeligheid om de sociale cohesie in een buurt te bevorderen. Groepen bewoners bezitten samen een binnenplaats, een deel van een oever, een achterpad of een vijver. In de meeste gevallen is het gemeenschappelijke eigendom onderdeel van de aankoop van een woning en kiest de bewoner er niet bewust voor. Uit onderzoek blijkt dat het de bewoners niet altijd lukt om het zelfbeheer vol te houden. In een enkel geval leidt het juist tot onderlinge spanningen in een wijk.
Almeerders die op dit moment samen eigenaar zijn van een stuk grond, maar niet langer in staat zijn om het te beheren, kunnen samen de gemeente verzoeken de grond van hen over te nemen. Dan moeten ze wel aannemelijk maken dat het beheer te veel werk is of te veel geld kost. Ook moeten alle eigenaren het met elkaar eens zijn. Bovendien moet er een publiek belang zijn om de grond over te nemen. Dat kan het geval zijn als het om openbaar toegankelijke ruimte gaat of als er bijvoorbeeld kabels onder de mandelige grond lopen. Een onafhankelijke commissie zal elk verzoek op deze criteria beoordelen en zal het college adviseren. Als de gemeente de grond wil overnemen, dan betaalt ze daar niets voor. Wel neemt zij de notariskosten voor haar rekening.