Bewoners Muziekwijk-Noord tevreden over groen

19 november 2008 08:00

ALMERE - Muziekwijk-Noord ligt aan de noordwest-kant van Almere Stad. Ten zuiden van de wijk ligt de spoorlijn, terwijl aan de oostkant het Beatrixpark ligt. Aan de noordwestkant wordt de wijk omrand door de Hoge Ring. Muziekwijk-Noord is met zijn 11.704 inwoners een grote wijk. Er zijn relatief veel gezinnen met kinderen en er wonen relatief weinig mensen met een niet-westerse etniciteit. Bewoners van deze wijk zijn onder meer tevreden over het openbaar groen.


De toon in Muziekwijk is veranderd. Het gaat hier op woongebied en onderhoudsgebied beter dan een aantal jaar geleden. Dit is een van de conclusies uit de wijkpeiling die de gemeente onlangs hield. Over het algemeen zijn de bewoners van Muziekwijk redelijk tevreden over hun groene wijk. Het gemiddelde inkomen in de wijk ligt boven het gemiddelde van heel Almere. Er zijn minder langdurige minima en minder werkzoekenden. In Muziekwijk-Noord zijn 557 bedrijven gevestigd en er zijn 1837 arbeidsplaatsen. De hoeveelheid groen wordt door de bewoners als het sterkste punt van de wijk ervaren, terwijl men het tekort aan parkeervoorzieningen het zwakste punt vindt.


Straatverlichting

Gevoelens van onveiligheid komen bij de bewoners van Muziekwijk-Noord niet veel vaker voor dan bij de gemiddelde Almeerder. Wel komen er naar de mening van de bewoners meer vermogensdelicten voor dan gemiddeld, maar dit blijkt niet uit de politiecijfers. Overlast veroorzaakt door rondhangende jongeren wordt als het grootste probleem van de buurt gezien, maar ook op het gebied van overlast oordelen de bewoners niet beduidend negatiever dan gemiddeld. Ongeveer 90 procent van de bewoners vindt dat straatverlichting en openbaar groen voldoende in de wijk aanwezig zijn.