Bewoners Noorderplassen-West fietsen met veiligheidsmanager

29 februari 2012 06:00

NOORDERPLASSEN – Bewoners van de Noorderplassen-West zijn dinsdagavond 21 februari vanaf het stadhuis naar de Noorderplassen-West gefietst met de veiligheidsmanager, de gebiedsmanager van de gemeente, afgevaardigden van de Fietsersbond en een gemeenteraadslid.


Het doel van deze fietstocht was om het huidige fietspad naar de wijk toe te inspecteren. Volgens de bewoners is dit fietspad namelijk niet veilig. Op het Clauspad tussen het sluisje en de begraafplaats gaat het fietspad door een afgelegen gebied, zonder toezicht vanuit woningen of van andere weggebruikers, waardoor het onveilig aanvoelt. Het fietspad voldoet volgens de bewoners op deze manier niet aan het Politie Keurmerk Veilig Wonen, dat ook de inrichting van de openbare ruimte beoordeelt.
Al enige tijd geleden is hiervoor een petitie geopend. Die is nog steeds te ondertekenen. Kijk op de website petities.nl en selecteer ‘loketten-Almere’ en dan de petitie ‘Noordje West wil veilig fietsen’.