Bewoners praten mee over plannen Meridiaan

08 juli 2009 07:00

BUITEN - Ongeveer tachtig bewoners hebben zich zaterdag 27 juni gebogen over de plannen voor de Meridiaan in Almere Buiten. Vijftig van hen deden mee aan workshops over het gebied, dat de groene long van Almere moet worden.


In de workshops die in ROC Flevoland werden gehouden, bekeken de aanwezigen de laatste versie van de plannen en spraken deze tot in de details door. De plannen worden in september aan het college gepresenteerd. Bewoners konden nu nog wensen voor wijzigingen aangeven. De wensen worden, als dat mogelijk is, meegenomen in de plannen.

Sporttoestellen

De workshops verliepen in goede en opbouwende sfeer. Tips die de omwonenden de gemeente meegaven, gingen voornamelijk over parkeren, verkeer en de inpassingen van bebouwing in het groen. Ook werden er veel goede ideeën ingebracht om de functie van het gebied nog beter te kunnen benutten. Meer bankjes in de wandelgebieden, schooltuinen bij de Warmoezerij en sporttoestellen voor ouderen zijn hier voorbeelden van.