Bewoners Stedenwijk om mening gevraagd"Hier kunnen we verder mee"

28 januari 2009 08:00

ALMERE - Bewoners van de Stedenwijk kwamen donderdagavond bij elkaar in het pand van basisschool De Driemaster. Daar konden zij aangeven op welke manier zij bij hun wijk betrokken zijn. Dat gebeurde niet met een saaie vergadering, maar met 'mindmapping': de bewoners tekenden hoe zij in hun wijk staan.


"Helaas was er een heel slechte opkomst", zegt opbouwwerker Kees Groenestein van welzijnstichting De Schoor. "Dat had vast te maken met het slechte weer en de griepgolf, want in december werd een dergelijke bijeenkomst beter bezocht."
Groenestein laat zich niet uit het veld slaan door de lage opkomst. "Want de avond bracht toch bijzondere feiten aan het licht. Zo was er een meisje van 21 jaar die haar hele leven lang al in de Stedenwijk woont. Zij kwam erachter dat ze eigenlijk de meeste tijd buiten de wijk doorbrengt. Dat had ze zich nooit gerealiseerd. Andere bewoners constateerden juist dat ze de wijk nauwelijks uitkwamen. Met die gegevens kunnen we aan de slag."

Integrale wijkaanpak

De bijeenkomst werd gehouden in het kader van de 'integrale wijkaanpak' waarin ook de drie woningbouwverenigingen en de gemeente meewerken. "Veel bewoners van de Stedenwijk zijn bereid zich actief in te zetten", zegt Groenestein. " Met de uitkomsten van beide avonden kunnen we weer verder. Er komen nog meer onderzoeken."
Eén van de uitkomsten lijkt wel duidelijk. Groenestein: "Er is voor de jeugd te weinig te doen in de wijk. Ja, je hebt de Playground maar die ligt bijna tegen het centrum aan. De jongeren in Stedenwijk-Zuid en -Midden zouden wat meer bediend kunnen worden."