Bewonersparticipatie blijkt zegen

15 oktober 2008 07:00

ALMERE - "Bewonersparticipatie, een vloek of een zegen?", was de ondertitel van de miniconferentie die dinsdagavond werd gehouden in buurtcentrum Corrosia in Almere Haven. Deelnemers vonden het een vruchtbare avond.


De conferentie werd op persoonlijke titel georganiseerd door Edo van Tienen en Henk Struik. Beiden hebben een lange staat van dienst op het gebied van bewoners-initiatieven. Aan vier tafels werd onder leiding van gespreksleiders gediscussieerd over een vijftal stellingen op het gebied van bewonersparticipatie, de rol van de gemeente en van stichting De Schoor. Er waren opvallend veel vertegenwoordigers van de Almeerse politieke partijen aanwezig. "Een signaal dat dit onderwerp een brede belangstelling geniet", vindt Struik. "Ook diverse grote bewonersorganisaties uit diverse wijken waren goed vertegenwoordigd."
De geanimeerde gesprekken aan de tafels werden geleid door de gespreksleiders Inge Tijhuis (personeelsfunctionaris), Geertruida Gehrels (studente politicologie), Edwin Zwaan (ondernemer) en Martin Sinke (voorzitter van de stichting Belang Jeugd en Gezin).

Subsidieloket

Struik: "Opvallend genoeg bleek tijdens de voorlopige conclusie aan het einde van de avond dat bij diverse gesprekstafels dezelfde oplossingen aangedragen werden of naadloos op elkaar aansloten." Zo spraken de deelnemers aan de conferentie over een mogelijk subsidieloket. "In een subsidieloket zouden bewoners voor hun initiatieven gebruik kunnen maken van de kennis die al op het stadhuis aanwezig is, met name op het gebied van fondsenwerving uit externe bronnen."
Is de bewonersparticipatie een vloek of een zegen te noemen? Struik: "De deelnemers waren na afloop vrijwel unaniem in hun oordeel dat het een vruchtbare avond was geweest. Maar," benadrukt hij, "de volgende stap is voor de lokale politiek en stichting De Schoor. Zij moeten deze informatie omzetten in daden."