Bezuiniging op incidentele podiumkunst

24 september 2009 11:06

ALMERE - Vanwege de kredietcrisis en de daaruit volgende bezuinigingen gaat het college het budget voor theater, muziek en dans niet verhogen. Het festival Twee Turven Hoog en het Kamermuziekfestival krijgen een vast budget.


De afgelopen jaren heeft de gemeente ingezet op verhoging van de kwaliteit van het podiumkunstklimaat in Almere. Het resultaat is goed: Almere heeft met Vis à Vis, BonteHond en Suburbia drie landelijk gerenommeerde gezelschappen. Deze instellingen ontvangen subsidie van het Rijk. Het Rijk verwacht hierbij van de gemeente dat zij ook een forse bijdrage blijft leveren. Het gevolg is dat een groot deel van het budget podiumkunsten nu vastligt. Nog maar een beperkt budget blijft beschikbaar voor losse projecten op het gebied van theater, muziek en dans. Dat wordt besteed voor versterking van twee festivals die zich de afgelopen jaren hebben bewezen: het Kamermuziekfestival en het festival Twee Turven Hoog (peuter- en kleutertheater). Het streven is om in de toekomst, als de financiële situatie het toelaat, daarnaast weer geld beschikbaar te stellen voor incidentele projecten op het gebied van podiumkunsten. De gemeenteraad moet het plan nog goedkeuren.