Bijeenkomst met presentatie BeroepenkrantVmbo’ers: het goud voor zorg en welzijn in Almere

28 januari 2009 08:00

ALMERE - Leerlingen in het Vmbo zijn het ‘goud’ van de economie in het algemeen en voor zorg en welzijn in Almere in het bijzonder. Om leerlingen in het Vmbo toe te leiden naar de sector zorg en welzijn en op mbo-niveau gericht op te leiden wordt de aandacht gevraagd op donderdag 5 februari aan werkgevers en onderwijs om samen te zoeken naar kansen en aansluiting. Ook vindt dan de presentatie plaats van een beroepenkrant aan wethouder Martine Visser.


Om de aansluiting tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt van zorg en welzijn in Almere te verbeteren willen zorginstellingen en onderwijsorganisaties op 5 februari met elkaar in gesprek over leren buiten de school. Hoe kan er (nog) meer en positief bijgedragen worden aan het beeld en beleving van de sector zorg en welzijn? Hoe krijgen zij de vraag van de school ingevuld met de mogelijkheden van het werkveld? Hoe kunnen de initiatieven in Almere op elkaar aansluiten en elkaar versterken?
Werkgevers van zorg- en welzijnsinstellingen en onderwijsgevenden willen graag een verdiepingsslag maken om activiteiten in gang te zetten en/of voort te zetten, te vergroten en verbeteren. Almere is een stad van kansen en ontwikkeling op het gebied van zorg en welzijn. Door structureel overleg leggen werkveld en onderwijs samen een solide bodem onder de voeten van Vmbo-leerlingen. Deze leerlingen worden goed naar de arbeidsmarkt toe geleid middels een passende mbo-opleiding. Werkgevers moeten moeite doen om perspectief op de toekomst en een loopbaan te bieden in de zorg of welzijn voor leerlingen in het Vmbo.

Tante Truus
De bijeenkomst op 5 februari vindt plaats bij Tante Truus, dé horecagelegenheid in Almere met een bijzonder karakter. Bijzonder omdat er mensen met een verstandelijke handicap werken. Het is een ontmoetingsplaats voor mensen met en zonder handicap. Tijdens de bijeenkomst zal Martine Visser, wethouder onderwijs van gemeente Almere de eerste beroepenkrant zorg & welzijn in ontvangst nemen en kunnen aanwezigen een exemplaar mee naar huis nemen. De beroepenkrant wordt geproduceerd door de enthousiaste medewerkers van Jeugd & Werk.
Werkgevers in de zorg en welzijn, bestuurders, directies, managers, decanen, docenten zorg en welzijn en andere belanghebbenden kunnen zich opgeven om bij deze bijeenkomst aanwezig te zijn. Voor vragen en/of aanmelding voor 5 februari: stuur een mail aan info@matchmakeralmere.nl Na een bevestiging van aanmelding kunnen geïnteresseerden deelnemen.