Bijeenkomsten voor hoogbegaafde kinderen

02 november 2011 06:00

ALMERE - De voorsprong start in februari 2012 een nieuwe periode van vijftien bijeenkomsten van GelukkigHB plusgroepen in Almere. De plek waar hoogbegaafde kinderen worden uitgedaagd om samen met andere hoogbegaafde kinderen creatief en actief bezig te zijn. Kinderen uit de omgeving van Almere zijn welkom.


Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar. In de GelukkigHB Plusgroep Almere doen hoogbegaafde kinderen contacten op met andere kinderen die een vergelijkbaar ontwikkelingsniveau hebben. Hierdoor worden de sociale vaardigheden geoefend en wordt zelfvertrouwen opgebouwd. In de GelukkigHB plusgroep Almere wordt gebruik gemaakt van het programma ‘Welkom in mijn Wereld’, het KIEW begeleidingssysteem, Matrix Coaching, en StiMED. Uit onderzoek is gebleken dat kinderen die deelnemen aan een plusgroep op termijn beter in hun vel gaan zitten en daardoor meer plezier krijgen in leren en leven. Per groep worden zes kinderen toegelaten. Vooraf wordt er met ieder kind en zijn/haar ouders een intakegesprek gehouden. In een intakegesprek wordt de vraagstelling besproken en worden de behoeftes van het kind en de ouders in kaart gebracht.
Meer weten: www.devoorsprong.net en op www.gelukkighb.nl.