Bijna 2,4 miljoen voor Almere Kennisstad

24 oktober 2009 12:30

FLEVOLAND - De Provincie Flevoland stelt ruim 2,3 miljoen euro beschikbaar voor Almere Kennisstad (AKS) uit het Investeringsfonds Flevoland Almere (IFA). De stichting AKS is in 2001 door de gemeente Almere in het leven geroepen om innovatieve, op kennisvermeerdering gerichte, projecten te initiëren en tot wasdom te brengen.


Vanwege de landelijke voorbeeldfunctie van AKS als koploper op het gebied van ICT en breedbandtoepassingen stelt de Provincie Flevoland zich met dit bedrag financieel garant voor de jaren 2009 en 2010. AKS gaat het geld inzetten voor innovaties in de zorg, het onderwijs en bij het bedrijfsleven.
Zo is AKS bijvoorbeeld betrokken bij de ontwikkeling van de 'Sterrenschool, waarbij het gaat om vernieuwend, kwalitatief beter onderwijs op het zelfde kostenniveau. De inzet van ICT speelt bij deze nieuwe school een doorslaggevende rol. Hierbij gaat het niet alleen om een idee, maar om een school die in 2012 echt opgeleverd wordt in Almere Hout-Noord. Het bedrijfsleven profiteert ook doordat AKS onderzoekt hoe het voor bedrijven eenvoudiger wordt om nieuwe diensten en arrangementen via internet aan te bieden.
De provincie heeft voor de periode 2007 en 2008 reeds een bedrag van ruim 6,3 miljoen euro aan AKS ter beschikking gesteld.