Biologische bestrijding eikenprocessierups wel degelijk mogelijk

10 juni 2021 12:40

Door Robert Mienstra

ALMERE – De eikenprocessierups kan wel degelijk biologisch bestreden worden. Het bedrijf Instral heeft het middel Rupssol ontwikkeld waarmee de brandharen, de boom- en grondnesten worden gefixeerd en de eikenprocessierupsen zelf worden gedemobiliseerd. De overlast van de brandharen wordt beperkt en zelfs gestopt direct na aanbrengen.

"Door het middel wordt het rupsennest veranderd in een biotoop voor andere insecten", legt Nils Janbroers van Instral uit. "Binnen enkele dagen begint het nest in te drogen en komen de eerste vliegen en andere insecten er al op af. De rupsen kunnen zonder problemen worden gegeten door de vogels uit de buurt na de behandeling." Janbroers geeft aan dat het middel zorgt om de balans en de biodiversiteit weer terug te brengen in de natuur en dat het veel effectiever en biologischer is dan de huidige bestrijdingsmethode met aaltjes. "Bovendien doden de aaltjes alle andere insecten in de eikenbomen wat een ongewenst neveneffect is. Ons middel laat de andere insecten met rust, sterker nog, in de met Ruppsol behandelde nesten gaan andere insecten zich juist huisvesten. Uiteindelijk droogt het hele nest uit en vergaat. Al die tijd is er geen overlast van de eikenprocessierups en een toename van het insectenleven." Rupssol wordt met een lagedrukspuit op en in het nest aangebracht. Daardoor hoeft niet de hele boom te worden behandeld zoals met aaltjes het geval is.

Test

Instral heeft een uitgebreide test gedaan aan de Larserdreef in Lelystad omdat daar de overlast van de eikenprocessierups in het verleden aanzienlijk was. "De test is prima verlopen", zegt Janbroers, "en die gemeente gaat ons middel nu inzetten voor de bestrijding." De gemeente Almere heeft aangegeven geen belangstelling voor het middel te hebben.

Floriade

Instral is in Flevoland geen onbekende. In 2015 won het bedrijf de Flevopaenning voor het meest innovatieve bedrijf van de provincie. In 2017 was Instral de winnaar van de Floriade Werkt Challence.

"Naar aanleiding daarvan staan wij op de Floriade met een demonstratiestand om ons product wereldwijd aan te prijzen", zegt Janbroers.

Nils Janbroers: Door Rupssol wordt het rupsennest veranderd in een biotoop voor andere insecten." (Foto: Almere DEZE WEEK)