Boeken met Zwarte Piet nog steeds in bieb

07 december 2020 10:40

ALMERE - De bibliotheek heeft nog steeds boeken in de collectie waarin Zwarte Piet opgevoerd wordt. Dat laat de bibliotheek aan het college van Burgemeester & Wethouders weten in antwoord op vragen die de PVV had gesteld. De PVV stelde dat bibliotheken in het land bezig zijn boeken met Zwarte Piet uit de collectie te halen.

Het college heeft daarop bij De Nieuwe Bibliotheek navraag gedaan en ontving de volgende reactie: 'Openbare bibliotheken bewegen mee met de maatschappelijke ontwikkelingen. Het collectieplan van de lokale openbare bibliotheek is hier een brede en pluriforme weerspiegeling van. Dat betekent dat er momenteel Sinterklaasboeken worden aangeschaft met verschillende soorten pieten, waardoor er een diverse collectie ontstaat van boeken met en boeken zonder Zwarte Piet. We bannen Zwarte Piet niet uit, maar kiezen vooral nieuwe boeken waarin het beeld is gemoderniseerd naar de inzichten van de hedendaagse samenleving. De bibliotheek laat uiteindelijk de keuze aan de gebruiker welke boeken gelezen worden. De meest kwetsende, discriminerende en stereotyperende exemplaren zijn uit de direct beschikbare collectie in Almere gehaald. Zeer oude, vieze, kapotte en nooit uitgeleende boeken zijn ook gesaneerd. Conform het beleid van de bibliotheek wordt 10% van de collectie elk jaar vervangen om frisse, nieuwe boeken te kunnen bieden aan onze lezers in Almere. Alle titels die ooit in of over Nederland zijn gepubliceerd, zijn echter nog beschikbaar. Iedereen die lid is van De Nieuwe Bibliotheek in Almere heeft toegang tot de zeer uitgebreide nationale collectie, zoals bijgehouden door de Koninklijke Bibliotheek.'