Bomen kappen om het gebied aantrekkelijk te behoudenStaatsbosbeheer 'houdt huis' in Almeerderhout

12 augustus 2009 07:00

VOGELHORST - Staatsbosbeheer wil het Almeerderhout aantrekkelijk houden als recreatiegebied en als leefgebied voor plant en dier. Daarom gaat zij de aankomende maanden in het bos bomen kappen. "Flora en fauna ontwikkelt zich beter in een omgeving waar licht is", aldus de woordvoerder.


Een 'opengekapt' bos biedt een goed onderkomen aan vogels en aan tal van andere bosbewoners zoals paddenstoelen, vlinders en zoogdieren. Ook is een gevarieerd bos minder vatbaar voor ziektes en aantrekkelijker voor wandelaars en andere bezoekers. De bomen die worden omgezaagd zijn zorgvuldig gekozen en inmiddels gemarkeerd met een rode stip. Het zagen gebeurt machinaal met een zogenoemde Harvester, een grote machine die in één handeling de boom omzaagt en de takken verwijdert. Doelbewust is de komende maanden gekozen voor de uitvoering van de werkzaamheden. De natuur is in rust en worden flora en fauna zo min mogelijk verstoord. Kwetsbare planten en dieren en nesten van roofvogels worden ontzien.

Storm

In een natuurlijk bos zorgen calamiteiten zoals storm en brand voor licht op de bodem. De bomen die overleven krijgen meer ruimte en worden dikker. De structuur neemt toe doordat er ook nieuwe bomen en struiken ontkiemen. De mens neemt de rol van de storm over, hierdoor kan het bos zich op een natuurlijke manier blijven ontwikkelen.
Begrip gevraagd

Het geluid van de machines kan als overlast worden ervaren. "Wij vragen begrip voor het machineverkeer in en om het bos", laat de woordvoerder weten. "Ook kan er tijdelijke overlast ontstaan op wegen en paden. Wij doen ons best de mogelijke overlast tot een minimum te beperken."