Bomen Stadhuispromenade verhuizen

13 januari 2021 13:50

STAD - Op de Stadhuispromenade, tussen het stadhuis en de bibliotheek, staan bomen die daar niet voldoende ruimte meer hebben om te groeien. Ook bestaat volgens de gemeente het risico dat ze schade aanrichten aan de ondergrondse kabels en leidingen. Daarom worden deze bomen verplaatst naar andere locaties waar ze wel kunnen doorgroeien.

De gemeente benadrukt dat het weghalen van de bomen niet betekent dat het groene karakter van de Stadhuispromenade verdwijnt. In 2021 wordt hier gestart met de aanleg van een klein park, midden in de binnenstad.

Deze week, tot en met vrijdag 15 januari, worden er 23 bomen verplaatst van de Stadhuispromenade. Vier bomen blijven staan. Deze kunnen volgens de gemeente wel goed groeien op de plek waar ze staan. Ook liggen daar geen kabels en leidingen in de grond.

Elf bomen gaan naar het nieuwe parkeerterrein achter het stadhuis. Twaalf bomen gaan naar het bomendepot aan de Draaibrugweg; waar ze kunnen blijven totdat er een plek voor is in de stad. De vier bomen die wel kunnen blijven staan zijn onderdeel van het toekomstige park op de Stadhuispromenade.

Informatie over het ontwerp voor de Stadhuispromenade is te vinden op www.tussenuurinalmere.nl.

Deze week worden de bomen verwijderd. (Foto: Arthur Altena)