Bomenkap in Almeerderhout

20 januari 2010 08:00

HOUT - Staatsbosbeheer wil het bos Almeerderhout aantrekkelijk houden als recreatiegebied en als leefgebied voor plant en dier. Daarom gaat zij de aankomende maanden in het bos bomen kappen. Met name rondom het stadslandgoed De Kemphaan. Flora en fauna ontwikkelt zich beter in een omgeving waar licht is.


Openheid biedt een goed onderkomen aan vogels en aan tal van andere bosbewoners zoals paddenstoelen, vlinders en zoogdieren. Ook is een gevarieerd bos minder vatbaar voor ziektes en aantrekkelijker voor wandelaars en andere bezoekers. Daarnaast is het een voorbereiding op de toekomstige ontwikkeling rondom stadslandgoed De Kemphaan
De bomen die worden omgezaagd zijn zorgvuldig gekozen en inmiddels gemarkeerd met een rode stip. Doelbewust is de komende maanden gekozen voor de uitvoering van de werkzaamheden. De natuur is in rust en worden flora en fauna zo min mogelijk verstoord. Kwetsbare planten en dieren en nesten van roofvogels worden ontzien.
In een natuurlijk bos zorgen calamiteiten zoals storm en brand voor licht op de bodem. De bomen die overleven krijgen meer ruimte en worden dikker. De structuur neemt toe doordat er ook nieuwe bomen en struiken ontkiemen. De mens neemt de rol van de storm over, hierdoor kan het bos zich op een natuurlijke manier blijven ontwikkelen. Niet kappen betekent een donker bos. En in een donker bos groeien weinig planten. Vogels en andere dieren verdwijnen uiteindelijk bij gebrek aan voedsel en nestgelegenheid.