'Bouwfabriek' als nieuwe werkwijze voor ontwikkeling Almere Poort

23 februari 2011 06:00

EUROPAKWARTIER - De gemeente Almere is woensdag 16 februari gestart met de opening van een 'Bouwfabriek', een nieuwe werkwijze voor de ontwikkeling van het Europakwartier in Almere Poort. De gemeente nodigt iedereen met een initiatief of plan uit om in de 'Bouwfabriek' te komen praten over de ontwikkeling van de wijk.


De bedoeling is dat door een veelvoud van kleinschalige initiatieven de initiatiefnemers op ambachtelijke wijze met elkaar hun nieuwe wijk maken. Er is geen vastomlijnd eindbeeld. De wijk ontwikkelt zich organisch, de stedenbouw past zich aan aan de vraag van de omgeving. De nieuwe werkwijze neemt nadrukkelijk afstand van de in Nederland gebruikelijke grootschalige aanpak van gebiedsontwikkeling.
Wethouder Adri Duivesteijn: "De uitnodiging is gericht aan eenieder die onderdeel wil zijn van onze zoektocht. De uitnodiging is niet voorbehouden aan zelfbouwers - juist niet. Met de ontwikkeling van het Europakwartier komt een einde aan het onderscheid tussen particuliere en institutionele opdrachtgevers. Deze uitnodiging is nadrukkelijk ook voor corporaties, voor ontwikkelaars, voor aannemers, voor architecten. Feitelijk richten wij ons op ieder initiatief dat direct aansluit op een concrete vraag; of dat nu één woning, tien woningen, dertig woningen, een maatschappelijke voorziening, horeca, bedrijf of winkel betreft. 'Hoe adaptief moet stedenbouw zijn, om langs de lijn van een veelvoud van kleinschalige initiatieven te komen tot een organische ontwikkeling van het Europakwartier?' Het is de uitdaging deze vraag te beantwoorden. Iedereen die bereid is deze uitdaging aan te gaan, ontvangen wij graag in onze Bouwfabriek Almere Poort."

Bouwfabriek

De 'Bouwfabriek' ligt letterlijk in de wijk, aan de Europalaan 824, in Almere Poort. De fabriek is een ontmoetingsplek waar de wijk wordt gemaakt en waar de wijk wordt verkocht.
De vaste bezetting van de Bouwfabriek is multidisciplinair; idealiter is de Bouwfabriek het enige 'loket' voor initiatiefnemers. Daar kunnen zij het eigen initiatief (door)ontwikkelen, in samenspraak met stedenbouwkundigen, architecten, catalogusbouwers of bouwbegeleiders. Zij vinden er relevante informatie, bijvoorbeeld op het terrein van duurzaam bouwen of over bouwen in (Bouw)groepsverband. In de Bouwfabriek is het mogelijk daadwerkelijk een kavel te kopen. In het verlengde daarvan kunnen ook hypotheekverstrekkers, banken en/of verzekeraars onderdeel zijn van de bouwwerkplaats. De Bouwfabriek Almere Poort wordt letterlijk een bouwmarkt.
In de komende weken wil de gemeente in gesprek met alle betrokkenen. De resultaten van de workshops en de intensieve gesprekken leiden tot een verkavelingsplan dat op zaterdag 22 april wordt gepresenteerd. Op die dag start ook de verkoop van de kavels.