Bouwproductie betaalbare huurwoningen Flevoland kan omhoog

02 februari 2021 15:55

ALMERE – Het woningtekort in Nederland ligt op bijna 300.000 woningen, dat is gemiddeld 4% van de woningvoorraad. In de regio Flevoland is het tekort flink hoger (5,4%) dan het landelijk gemiddelde en de vraag naar betaalbare woningen blijft ongekend groot.

Dit blijkt uit het jaarlijkse onderzoek van Capital Value in samenwerking met ABF Research. Het tekort in de regio Flevoland wordt nu geraamd op circa 9.500 woningen. Uit het onderzoek blijkt dat beleggers en woningcorporaties voldoende kapitaal beschikbaar hebben om landelijk 35.000 nieuwe huurwoningen per jaar te realiseren. Al dit jaar kan de bouw starten van meer betaalbare huurwoningen in de regio Flevoland.

Ouderen

In Flevoland blijft de druk op de woningmarkt onverminderd groot omdat er de afgelopen jaren te weinig is bijgebouwd, zo stellen de onderzoekers. Dat geldt zeker voor ouderen, een groeiende groep in Flevoland. Het aantal 75-plus huishoudens in Flevoland neemt volgens het onderzoek de komende tien jaar met 73% zeer sterk toe. Dit komt neer op een toename van zo'n 11.500 oudere huishoudens. Een aanzienlijk deel van deze ouderen heeft in de komende jaren behoefte aan een aangepaste woning vanwege mobiliteitsbeperkingen.

Jonge huishoudens

Daarnaast kent Flevoland een groot aandeel jonge huishoudens (tot 29 jaar), een groep die moeilijk een geschikte woning kan vinden. In 2021 woont 24% van de jonge huishoudens in Flevoland in een bewoonde andere ruimte (BAR), zoals een studentenhuis, kamerverhuurpand of nog bij de ouders. Door het tekort aan beschikbare middeldure huurwoningen en lange wachtlijsten voor een sociale huurwoning is het voor deze doelgroep bijzonder lastig om door te stromen naar de reguliere huurmarkt.

Flevoland favoriet voor investering

Beleggers uit binnen- en buitenland geven aan de komende jaren gezamenlijk meer dan 33,5 miljard euro beschikbaar te hebben voor investeringen in Nederlandse huurwoningen. De regio Flevoland behoort tot de favoriete gebieden voor nieuwe investeringen. Middeldure huurwoningen zijn favoriet. 61% wil ook investeren in sociale huurwoningen. Daarnaast geeft 92% van de woningcorporaties aan meer nieuwe huurwoningen te willen bouwen.

Prijsstijging

Met een hogere bouwproductie kan niet alleen iets worden gedaan aan het oplopende tekort maar mogelijk ook iets aan de enorme stijgingen van huur- en koopprijzen in de regio Flevoland. Uit de inventarisatie van Capital Value blijkt dat er voldoende bouwplannen zijn. Procedures kosten echter nog steeds teveel tijd, ook door te weinig capaciteit bij bezwaarprocedures. Voortvarendheid bij de vergunningprocedures in Almere Duin, Nobelhorst Centrum, maar ook andere plaatsen in de regio is van belang.

Heipalen op weg naar Almere. Er kan gebouwd worden, stelt Capital Value. (Foto: Almere DEZE WEEK)