Brainstorm

17 maart 2010 08:00

HAVEN - Ondernemers uit Haven hebben samen met de gemeente en enkele vastgoedeigenaren gebrainstormd over de identiteit Almere Haven tijdens de 'Housewarming Haven Centrum'.


De gemeente organiseerde voor de Belangenvereniging Ondernemers Almere Haven en enkele vastgoedeigenaren verenigd in het Centrum onlangs een overleg over het economisch functioneren van Haven Centrum. In de Mexperience Room van Melissa Wolthuis, een nieuwe onderneemster in Haven, vond de brainstormsessie plaats. Onder meer kregen de aanwezigen workshops over de identiteit van Haven, hoe dit gezamenlijk naar buiten te brengen en hoe de aantrekkingskracht en bereikbaarheid verbeterd zou kunnen worden.