Bundeling duurzame krachten

26 oktober 2011 05:00

ALMERE - Vanaf heden is de website www.duurzaamalmere.nl online. De site is een duurzaamheidsatlas én gids en daarnaast ook een digitaal ontmoetingsplein waar burgers, ondernemers, organisaties en de gemeente elkaar treffen, initiatieven nemen en samenwerken aan duurzaamheid.


De website geeft informatie over schone energie, duurzaam bouwen, schoon vervoer, eetbare stad, actief in groen(beheer) en duurzaam ondernemen. Inwoners van Almere zullen als ‘ambassadeur’ regelmatig berichten over ieder thema. Iedereen kan zijn duurzame initiatief aanmelden via de kaart ‘duurzame initiatieven’ en ingezonden filmpjes worden getoond via YouTube. Ook heeft elk thema een eigen discussieruimte waar ideeën en vragen kunnen worden gedeeld. Bovendien zijn vele handreikingen en tips te vinden. Wethouder Adri Duivesteijn: ''De website is niet alleen een atlas en gids, maar benut ook goed de mogelijkheden van social media en sluit zo goed aan bij het Almeerse Principle ‘mensen maken de stad’.''
De site DuurzaamAlmere.nl is een opmaat naar de DuurzaamheidsWinkel die op 11 november (de Dag van de Duurzaamheid) opent in het stadscentrum in Almere. De DuurzaamheidsWinkel ondersteunt en inspireert initiatieven die Almere ontwikkelen tot een duurzame stad. De gemeenteraad had eerder al aangegeven dat het karakter van het voormalige Duurzaamheidslab minder gemeente en meer gemeenschap moet zijn. Met de site DuurzaamAlmere.nl is de eerste stap hierin gezet.