Burgemeester Jorritsma op eerste ‘Big Data Forum’‘Big Data levert 2.500 arbeidsplaatse

25 april 2012 05:00

ALMERE – Almere denkt dat de sector ‘big data’, de stroom van grote hoeveelheden gegevens, de komende jaren 2.500 nieuwe arbeidsplaatsen oplevert. Dat zei burgemeester Annemarie Jorritsma dinsdag 17 april tijdens het eerste ‘Big Data Forum’ van Nederland in Almere Stad.


De stad wil een voortrekkersrol spelen waar het big data betreft en het nationale centrum op dit gebied worden. Daarvoor is de organisatie Almere DataCapital eind vorig jaar opgericht. Doel is bedrijven bijeenbrengen, kennis delen en onderwijs- en onderzoeksinstellingen oprichten. Volgens jaar wordt bovendien een opleiding ‘big data’ op hogeschool Windesheim gestart, om het belang van deze ontwikkeling te onderstrepen. Volgens Almere zit er veel toekomst in dit vakgebied.
Er is een sterke toename van digitale gegevens, die het gebruik van computergegevens de komende jaren sterk zal beïnvloeden. Bedrijven moeten inspelen op deze zogenaamde big data, anders missen ze kansen. Vaak zullen ze sterke computers, zogenaamde supercomputers, nodig hebben om alles goed te kunnen verwerken. Dat zei Frank Buytendijk tijdens het forum.
De verwachting is dat de hoeveelheid data in 2015 met een factor vijftig zal zijn toegenomen. Buytendijk: "Dit alles vraagt om een andere manier van denken. De stroom aan gegevens moet meer dan voorheen geanalyseerd worden om ze effectief te kunnen gebruiken en te kunnen delen met andere ziekenhuizen bijvoorbeeld. Het goed verwerken van data maakt innovaties mogelijk. Het is daarom van groot belang.”

Nieuwe ontwikkelingen

Big data is een term voor een verzameling van gegevens die zo complex zijn dat ze nauwelijks te verwerken door de huidige technologie. Hier is niet alleen een andere manier van denken voor nodig, er ontstaat ook een nieuw soort IT-specialist, een data-scientist. Dat zegt Oscar Wijsman, programmamanager bij Almere DataCapital. "Er komt de komende jaren een grote vraag naar dit soort specialisten. Dat zie je terug op diverse websites in Amerika, waar vacatures worden aangeboden”, zegt hij. Daar wordt het vak ‘big data’ inmiddels op zes universiteiten gegeven.