Burgemeester schuldbewust over e-mailaffaire

19 maart 2021 09:25

Door Robert Mienstra en Marcel Beijer

ALMERE – "We hebben forse inschattingsfouten gemaakt", zei burgemeester Franc Weerwind in het debat over de verdwenen e-mails tijdens de Politieke Markt van afgelopen donderdag. Van tachtig verdwenen mailboxen van oud-medewerkers en – bestuurders die in de afgelopen 25 jaar bewaard hadden moeten blijven, zijn er twintig teruggevonden. Van de laatste tien jaar is de helft teruggevonden. Het college vraagt drie weken de tijd om verder te zoeken en te achterhalen wát er fout is gegaan. De oppositie dringt aan op een onafhankelijk onderzoek via een extern bureau.

"Toen bleek dat de e-mailboxen weg waren, hadden we veel krachtiger moeten doorvragen", stelde de burgemeester. Dat gebeurde voor de eerste keer al toen Almere DEZE WEEK in 2018 via de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB) de e-mails van oud-Floriadewethouders had opgevraagd. "Toen stelden we vast dat de mails niet bewaard zijn", erkende Weerwind. We hadden de raad daarover expliciter moeten informeren." Oppositieleider Toon van Dijk (PVV) vond dat antwoord 'teleurstellend'. "In een raadsbrief van juni 2020 stond dat we een risico liepen met archiveren. Maar na de aanvraag van Almere DEZE WEEK was het college dus al bekend met het feit dat de mailboxen van oud-Floriadewethouders weg waren. Toen had het college direct in de pen moet klimmen en de raad informeren. Dat is kwalijk. De burgemeester biedt wel excuses aan dat de mails weg zijn, maar niet dat verzuimd is de raad te informeren. Dat is een doodzonde. Daarmee is de wet overtreden." Van Dijk stelde dat dit college vaker de raad passeerde. "Ik vrees dat dit nog maar het topje van de ijsberg is."

Zorgelijk

De coalitiepartijen noemden het probleem 'zorgelijk'. Het meest ernstige is dat de organisatie niet in staat is de archivering op orde te krijgen", vond Kees Ahles van Leefbaar Almere. Jaap Steenkamer van GroenLinks begreep de verontwaardiging, maar stelde dat het college de raad wel degelijk goed geïnformeerd had door een passage op te nemen in het jaarlijkse rapport. De meeste oppositiepartijen vonden dat te simpel. Zij stelden dat het college een actieve informatieplicht heeft. 'Zeker waar het de mails van de Floriade betreft", vond Ruud de Jonge (PvdA). "Dat is de belangrijkste sinds jaren in Almere. Toen had het college direct de stormbal moeten hijsen."

Onderzoek

De raad ging uiteindelijk mee in het voorstel van het college om de komende drie weken zelf onderzoek te doen naar de verdwenen e-mails. Er wordt onderzocht wat er nog wel teruggevonden kan worden. De raadsleden stellen daartoe een lijst met vragen op die het college moet gaan beantwoorden. Mochten de antwoorden van het college niet toereikend zijn, dan is er een aantal partijen dat een extern onderzoek wil. Ruud de Jonge (PvdA) wil daarbij ook dat sms'jes en apps van oud-bestuurders in het onderzoek meegenomen worden.

Burgemeester Franc Weerwind: "We hadden krachtige moeten doorvragen bij de verdwenen e-mails." (Archieffoto: aangeleverd)