Busbaan Hospitaaldreef wordt verhoogd

07 april 2010 05:00

STAD CENTRUM - De gemeente start woensdag 7 april met de eerste werkzaamheden voor de verhoging van de busbaan van de Hospitaaldreef tot de kruising met de Oscarlaan in de Filmwijk.


Eerst wordt er een aanpassing gedaan aan de noordzijde, richting ACTA, van de Judy Garlandbrug ter hoogte van de kruisingen met het voetgangerspad.
Een paar dagen na de aanpassing van de brug, op 12 april, wordt begonnen met het slaan en intrillen van de damwanden in de Stadswetering voor de tijdelijke brug naast de Judy Garlandbrug. Voor de aanleg van de damwand wordt deze brug aan de noordzijde aangepast: beide betonnen vleugelwanden worden verwijderd. Vervolgens zal de damwand met ankers verstevigd worden en gevuld worden met zand. Dit gebeurt ter hoogte van de kruisingen met het voetgangerspad. De voetgangers- en fietsverbinding op de zuidzijde van de brug blijft wel toegankelijk. Dit wordt duidelijk met borden aangeven.

Verkeer kan ongelijkvloers kruisen

De busbaan aan de Hospitaaldreef wordt verhoogd om ervoor te zorgen dat bussen en ander verkeer elkaar ongelijkvloers kunnen kruisen.
In de maanden juli en augustus wordt gestart met het aanbrengen van de tijdelijke busbaan in Filmwijk, vanaf de Hospitaaldreef, tot en met de kruising Oscarlaan. Eind augustus zijn deze werkzaamheden gereed waarna in september gestart wordt met de aanleg van de verhoogde busbaan. Deze verhoging is vanaf het gebouw de Landdrost tot de kruising met de Oscarlaan in Filmwijk en zal eind 2011 gereed zijn.
Omleiding vaarverkeer

Door de aanleg van de damwand naast de Judy Garlandbrug is de Stadwetering ter hoogte van de brug niet meer doorvaarbaar. Omvaarroutes van en naar het Weerwater en de Leeghwaterplas worden met duidelijke borden (W-borden) aangegeven. De Stadswetering zal medio 2012 weer open zijn voor vaarverkeer.
Kijk voor informatie over de werkzaamheden op: www.almere.nl/verhogingbusbaan.