Buurtbewoners over 2009

30 december 2009 08:00

Hoe hebben Almeerders het afgelopen jaar ervaren? Welke nieuwjaarswens hebben ze voor 2010? In deze laatste Almere DEZE WEEK van het jaar 2009 blikken we met vier mensen terug en kijken we vooruit op volgend jaar.


Jo Koot, directeur van basisschool De Kleine Wereld in Almere Poort en werkzaam bij Stichting Prisma Almere.

Hoe was 2009 voor jou?

2009 was het jaar waarin de school is gestart. De verwachtingen waren hooggespannen: hoe snel gaat de school groeien? Door de economische crisis zijn in Almere Poort een aantal projecten stopgezet en/of werden vertraagd. Daardoor komen er nog relatief weinig kinderen naar de scholen in Europakwartier. De Kleine Wereld heeft daar dus ook last van en dat is jammer.
Wat heb je bereikt en waar ben je trots op?

We zijn heel intensief bezig geweest een goed Dalton-schoolconcept neer te zetten. Dat is absoluut goed gelukt. Daarnaast is de hele zorgstructuur opgezet. Leerlingen krijgen de zorg die ze nodig hebben, dit geldt voor zowel de kinderen die meer kunnen dan de gemiddelde leerling, maar ook voor de leerling die wat meer moeite heeft met leren. Onderwijs en zorg op maat.
Wat is je wens voor het nieuwe jaar?

Ons eigen schoolgebouw is af. Op 8 januari verhuizen we naar ons nieuwe adres in Europakwartier: Nederlandhof 5. Natuurlijk hopen we dat we in 2010 veel nieuwe leerlingen mogen begroeten.
Wat is je wens voor andere lezers van Almere DEZE WEEK/Almeerders?

We benaderen de kinderen positief. We gaan uit van wat ze al kunnen en gaan daarmee verder. Dat is de basis om te kijken naar wat je nog moeilijk vindt. Daar gaan we ook aan werken.
We zijn zo gewend om te mopperen op alles wat niet of nog niet goed gaat. Bekijk het eens van de andere kant: kijk eens hoe goed je al hebt en sta daar bij stil!