Buurtontmoetingsplek in huiskamersfeer

26 november 2008 08:00

ALMERE - Zo'n driehonderd mensen kwamen op een koude maandagavond in februari naar de opening van het Bouwmeesterhuis. Het centrum aan het Van Eesterenplein 186 in Almere Buiten, moest volgens de betrokken partijen dienst gaan doen als buurtontmoetingsplaats, de 'huiskamer' van de Bouwmeesterbuurt.


Bewoners werden met flink getrommel van de brassband van Place2B begroet. Daarna legde regiodirecteur Ymere Pieter Jan Datema uit wat het Bouwmeesterhuis moet betekenen voor de bewoners. Bewoners toonden zich enthousiast over de plannen voor de wijk. Pieter Jan Datema: "Wij hebben ervoor gezorgd dat de plannen meetbaar zijn. Want wat heb je aan pakken papier? Het is een prachtbuurt, en zo willen we het ook houden."
Het Bouwmeesterhuis is een initiatief van veertien partijen. Zij hebben door ondertekening van het Buurtpact toezegging gedaan voor hun bijdrage aan de wijk voor een periode van drie jaar, tot 2011. De gemeente Almere, woningcorporatie Ymere, welzijnsstichting De Schoor, basisscholen Piramide, Manse en de Trinoom, het Oostvaarderscollege, ROC Flevoland, Talent in Opleiding, Zorggroep Almere, de politie, Bestuurscommissie Openbaar Onderwijs, de Kunstlinie en Speel-mere werken allemaal samen.