Cameratoezicht centrum Almere Buiten

11 april 2010 12:02

BUITEN CENTRUM - Er komt cameratoezicht in het centrum van Almere Buiten. Hiermee wil de gemeente de criminaliteit en overlast in dit centrum verminderen. In de derde week van mei dit jaar moet de cameratoezicht operationeel zijn.Doel van het cameratoezicht is minder sociale- en fysieke overlast, daling van het aantal overvallen, geweld- en vermogensmisdrijven, verbeterd veiligheidsgevoel, verhoogde pakkans en verbetering van de leefbaarheid. Om te zien of dit doel bereikt is wordt er een nulmeting uitgevoerd en in 2012 een effectmeting.
Naast cameratoezicht worden er meer maatregelen getroffen, zoals de inzet van toezichthouders, toezicht door politie, de aanpak van jeugdgroepen door het Jeugd Interventieteam (JIT) en het keurmerk Veilig Ondernemen.
De kosten voor het cameratoezicht worden voor een belangrijk deel betaald uit de zogenaamde Van Montfransmiddelen (rijksmiddelen voor veiligheid en leefbaarheid).