Cameratoezicht openbare ruimte mogelijk toegestaan

04 juli 2007 09:25

ALMERE - De gemeente wil de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) 2005 wijzigen om camera's in de openbare ruimte te kunnen plaatsen. Het gaat om de plaatsing van vaste camera's voor een bepaalde duur. Het hoofddoel van het cameratoezicht is het handhaven van de openbare orde en het voorkomen van strafbare feiten die invloed hebben op orde en rust in een gebied.


Cameratoezicht is een aanvulling op politietoezicht en mag pas worden toegepast wanneer is aangetoond dat de huidige veiligheidsmaatregelen onvoldoende effect hebben. Het is de bedoeling om in het stadscentrum van Almere te beginnen met het live uitkijken van de camerabeelden om zo snel mogelijk te kunnen reageren op incidenten. Op dit moment wordt uitgegaan van zo'n honderd camera's die zullen worden opgehangen in de uitgaansgebieden (Grote Markt, Festivalplein, Schipperplein/Brouwerstraat/Deventerpad); de winkelgebieden (alle doorlopende winkelstraten en passages in het oude en nieuwe stadscentrum); het stationsgebied (voor- en achterzijde van het NS-station Almere Centraal en het busstation).
Er zal een cameraprotocol worden opgemaakt met daarin afspraken over het gebruik en het beheer van het systeem. Het stadscentrum is voorlopig het enige gebied in Almere waar cameratoezicht zal worden toegepast. Binnenkort zullen er ook bepaalde bedrijfsterreinen en/of winkelgebieden in overige stadsdelen worden aangewezen.