CBA neemt afscheid van voorzitter Koos van Teijlingen

14 december 2011 06:00

STAATSLIEDENWIJK – Het Cliëntenberaad Almere (CBA) heeft donderdag in een feestelijke bijeenkomst in buurtcentrum ’t Kardoes afscheid genomen van Koos van Teijlingen. Koos van Teijlingen is bijna tien jaar lid geweest van het CBA en was sinds 2003 een gedreven voorzitter.


Het CBA behartigt de belangen van Almeerders met een minimuminkomen. In dit beraad werken uitkeringsgerechtigden en maatschappelijke organisaties samen. Koos van Teijlingen vertegenwoordigde bij het CBA de werkgroep Arme Kant van Almere.
Op de jaarlijkse Beraadsgroep werd Koos van Teijlingen verrast met extra feestelijkheden vanwege zijn vertrek per 1 januari 2012. Secretaris John van der Pauw noemde hem ‘een voorzitter met het hart op de juiste plek die in het CBA zeker gemist zal worden’. “Hij was sterk gemotiveerd om op te komen voor de minima in Almere. Met hem streed het CBA bijvoorbeeld jarenlang voor het behoud van het Woonlastenfonds in Almere. Tot op heden bestaat dit fonds nog steeds. Dat is iets waar Koos zeker trots op mag zijn!”