CDA vreest geluidsoverlast Afrique Carib

29 juni 2010 19:44

STAD CENTRUM - CDA Almere maakt zich zorgen over eventuele geluidsoverlast bij het Festival Afrique-Carib.Vorig jaar blijkt het festival de geluidsnorm continue ruimschoots te hebben overschreden.


Komend weekend wordt het Festival Afriq-Carib opnieuw gehouden op het stadhuisplein. Vorig jaar werd de in de vergunning gestelde geluidsnorm van 70 dB(A) continue overschreden. Naar aanleiding van het evaluatieverslag wil de gemeente de norm nu oprekken naar 88-90 dB(A). De CDA-fractie heeft hierover schriftelijke vragen aan het College gesteld. Ze wijst erop, dat bezoekers bij langdurige blootstelling aan geluid van 80 dB(A) gehoorschade kunnen oplopen. Bij 100 dB(A) treedt acute gehoorschade op. Waarom worden de normen dan nu opgerekt, vraagt de fractie zich af. Welke maatregelen worden genomen om te voorkomen dat ook deze normen weer worden overschreden. Vorig jaar kwam het geluidsniveau met 87-97 dB(A) zelfs boven de nieuwe norm uit. Welke sancties heeft de gemeente gesteld.
Het festival krijgt subsidie van de gemeente.