Cliëntenplatform 'Ongekend Sterk Almere' van start

02 augustus 2009 06:24

ALMERE - Onlangs zijn de handtekeningen gezet voor de oprichting van een nieuw cliëntenplatform 'Ongekend Sterk Almere'. De vereniging maakt zich sterk voor de collectieve belangen van cliënten uit de geestelijke gezondheidszorg, verslavingszorg, maatschappelijke opvang en vrouwenopvang.


De leden van de vereniging bestaan uit vertegenwoordigers van Almeerse cliëntenraden, cliëntenorganisaties en andere cliëntenachterbannen. Een van de voornaamste taken van de nieuwe vereniging is het adviseren aan de gemeente met betrekking tot de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). De vereniging dient als klankbordgroep voor de vertegenwoordigers in de WMO-Cliëntenraad. Daarnaast wil de vereniging ook op andere manieren aandacht vragen voor de belangen van de doelgroepen in Almere. "Hierbij valt te denken aan acties met als doel, voorlichting van beleidsmedewerkers en instellingen, beïnvloeden van de beeldvorming van medeburgers", laat een woordvoerder van de vereniging weten. "Bij de vereniging zijn inmiddels al een aantal Almeerse cliëntenorganisaties aangesloten, maar nog lang niet allemaal." De vereniging is daarom nog op zoek naar vertegenwoordigers van cliëntenraden, cliëntenorganisaties of anderen achterbannen. Vertegenwoordigers of anderen die in een groep zitten, die niet vertegenwoordigt worden, kunnen mailen met hilly.bouwman@gmail.com, of bel 06-51633598, naar Hilly Bouwman, de ondersteuner van de vereniging.