Clubs op sportpark Fanny Blankers-Koen in proeftuin

28 maart 2012 05:00

SPORTPARK FANNY BLANKERS-KOEN – De sportclubs die gevestigd zijn op het sportpark Fanny Blankers-Koen worden binnenkort uitgenodigd voor een bijeenkomst waar zij presentaties krijgen van proeftuinen op het gebied van Parkmanagement.


Vanuit de doelstelling om meer Nederlanders blijvend in beweging te brengen is het programma ‘Proeftuinen Nieuwe Sportmogelijkheden’ opgezet. Sportverenigingen hebben een belangrijke maatschappelijke rol. In vijftien ‘proeftuinen’ wordt in samenwerking met lokale sportverenigingen nieuw sportaanbod ontwikkeld met als doel creëren van een aantrekkelijk aanbod voor specifieke doelgroepen. De kennis en ervaring die opgedaan is in de proeftuinen wordt de komende tijd toegepast in Almere en op Urk.
De sportverenigingen op Fanny Blankers-Koen krijgen presentaties van proeftuinen op het gebied van ‘Parkmanagement’. Dit betekent dat zij intensief met elkaar gaan samenwerken. Bijvoorbeeld door een gezamenlijk aanbod neer te zetten voor specifieke doelgroepen, het gebruik maken van elkaars accommodatie of gezamenlijke inkoop van horeca-artikelen. Vanuit de informatie die zij gepresenteerd krijgen, wordt gekeken naar de concrete eigen mogelijkheden tot samenwerking.